Riktlinjer insulinpump, CGM och FGM

Nationella programrådets riktlinjer för pump, CGM och FGM är nu godkända av SKL och kommer att implementeras i hela Sverige.

Kriterier som rädsla för hypoglykemi, möjlighet till fysisk aktivitet och hinder i arbetet relaterat til hypoglykemi möjligör en bred förskrivning av CGM/FGM.

Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM för vuxna med typ 1 diabetes.