Hälsoekonomisk utvärdering av Freestyle Libre

TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner för FreeStyle Libre.

TLV bedömmer att de som har störst nytta av Freestyle Libre är de som behöver mäta sitt blodsocker ofta.

Kunskapsunderlaget hittar du här: