KUNSKAPSSTÖD inom diabetesvård

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2014 ett programråd för diabetes som arbetat med att ta fram nationella kunskapsstöd, studier och framgångsfaktorer för att bidra till en jämlik vård för personer med diabetes.

Länk till hemsida med behandlingsstrategier för olika patientgrupper.

 

Nu finns även program för munhälsa vid diabetes.

Informationsblad till vuxna

Informationsblad till barn/unga vuxna