BLÅ BOK för bättre diabetesvård

Nationella Diabetesteamet bildades 2002 och är en paraplyorganisation för de riksomfattande intresse- och specialistföreningar som innefattar personer med diabetes och deras anhöriga respektive vårdgivare inom diabetesområdet. Vi verkar tillsammans för en bra och jämlik diabetesvård i hela Sverige samt för ökad livskvalitet för personer med diabetes. Varje organisation har kvar sin integritet och driver också sina egna frågor. I denna blåbok har vi sammanställt tio punkter som kräver särskilt fokus under de kommande åren.

Blåbok