Om oss

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård

SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera Sjuksköterskor som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes.

SFSD:s uppgift är:

  • att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom diabetesvården
  • att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska- och omvårdnadsvetenskapliga  forskningen inom diabetesvården
  • att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet
  • att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende diabetesvården i Sverige
  • att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt, som har betydelse för diabetesvårdens utveckling