Länkar

På den här sidan hittar du länkar till olika intressanta webbsidor, företrädesvis inom diabetesområdet:

AADE American Association of Diabetes Educators

Barndiabetesfonden

Children With Diabetes

Dagens Diabetes

Diabeteshandboken

Diabetesportalen (Lunds Universitets Diabetescenter)

Diabetesportalen.nu (Forum med information för personer med diabetes och deras anhöriga)

Diabetolognytt

Diabit  (För unga med diabetes, familjen skola, m.fl.)

EASD (European Association for the Study of Diabetes)

FEND (Federation of European Nurses in Diabetes)

www.HbA1c.nu - hemsida om nya internationella rapporteringen

IDF (The International Diabetes Federation)

Ipuls (Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige)

ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes)

NDR  (Nationella Diabetes Registret)

NDR barn

Pubmed

Scandinavian Society for the Study of Diabetes, SSSD

SSF (Svensk Sjuksköterskeförening)

Svenska Barnläkarföreningen

Svenska Diabetesförbundet

Ung diabetes