Länkar

På den här sidan hittar du länkar till olika intressanta webbsidor, företrädesvis inom diabetesområdet:

AADE American Association of Diabetes Educators

Barndiabetesfonden

Children With Diabetes

Dagens Diabetes

Diabeteshandboken

Diabetesportalen (Lunds Universitets Diabetescenter)

Diabetolognytt

Diabit  (För unga med diabetes, familjen skola, m.fl.)

EASD (European Association for the Study of Diabetes)

FEND (Federation of European Nurses in Diabetes)

www.HbA1c.nu - hemsida om nya internationella rapporteringen

IDF (The International Diabetes Federation)

ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes)

NDR  (Nationella Diabetes Registret)

Pubmed

SSF (Svensk Sjuksköterskeförening)

Svenska Barnläkarföreningen

Svenska Diabetesförbundet

Ung diabetes