Konferens Verksamhetsförlagd utbildning

Tid 15 okt 09:00 - 16 okt 16:00
Plats Uppsala
Arrangör Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet
Kontakt