Verksamhetsplan 2018

 • Att bibehålla och utöka FÖNH:s medlemsantal, målet är ett stabilt medlemsantal på 200 medlemmar och däröver.
 • Att fortsätta arbetet med att marknadsföra FÖNH på alla ÖNH-kliniker i Sverige.
 • Att genomföra två arbetande konferenser för styrelsen.
 • Att verka för ökat samarbete med SFOHH.
 • Att fortsätta samarbetet med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF).
 • Att verka för samarbete mellan övriga sektioner och nätverk under SSF.
 • Att verka för ett utökat samarbete med föreningen för Sjuksköterskor i Cancervården.
 • Att verka för att kompetensbeskrivningen för ÖNH-sjuksköterskor sprids till berörda sjuksköterskor och att uppdatera den i samarbete med SSF.
 • Att verka för att tillsammans med ATOS Medical dela ut priset Årets ÖNH-sjuksköterska.
 • Att dela ut 4 stycken stipendier för konferensdeltagande i Nordisk kongress för sjuksköterskor i Helsingör, Danmark.
 • Att planera för FÖNH/ÖNH-dagarna i Lund/Malmö 2019.
 • Att tillsammans med våra nordiska kollegor planera för nordiska kongress som kommer att hållas i Helsingör, Danmark 2018.
 • Att verka för att förändra våra rutiner i och med den nya General Data Protection Regulation, GDPR som träder i kraft 2018-05-25.

Yttrande yrkar på att årsmötet kan besluta att godkänna verksamhetsplanen för år 2018.

Styrelsen/Ylva Tiblom Ehrsson