Omvårdnad

Svensk sjukvård behöver omvårdnad! Läs information från SSFs Omvårdnad - en fråga på liv och död

Länk till SSF

Länk till Pdf-broschyr "Omvårdnad - en fråga på liv och död"