GDPR-lagen

Personuppgiftspolicy Personuppgiftshanteringen på Specialistföreningen för Öron-, Näs och Halssjuksköterskors (FÖNH) hemsida sker i enlighet med EU:s Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) som blev svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftshanteringen på Specialistföreningen för Öron-, Näs och Halssjuksköterskors (FÖNH) hemsida sker i enlighet med EU:s Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) som blev svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig är FÖNH, organisationsnummer: 802511 - 6081.

Dataskyddförordningen stärker rättigheterna för enskilda personer, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi lagrar, hur länge och varför vi gör det.
  • Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.
  • Vi ber inte om fler personuppgifter än nödvändigt.
  • Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt.
  • Vi informerar dig om varför vi samlar in vissa personuppgifter, exempelvis vid konferensanmälningar och ansökningar till stipendier.

Läs mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Formulär
När du fyller i ett formulär och blir medlem eller anmäler dig till konferens eller nyhetsbrev på föreningens hemsida måste du aktivt kryssa i en ruta där du medger att du låter oss hantera dina personuppgifter enligt den lagliga grund som vi angett. I anslutning till ditt medgivande berättar vi också varför vi behöver hämta in dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem.

Medlemskap
Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i FÖNH. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.

Konferens
Avtal är den lagliga grund för hantering av de personuppgifter som du lämnar i samband med ditt deltagande vid våra konferenser. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din medverkan vid konferensen. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Personuppgiftslagen (PuL). Dina personuppgifter kommer också att användas för att skicka ut inbjudan till nästa konferens, därefter raderar vi dina personuppgifter. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller borttagna.

Stipendier och känsliga personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i ansökan till stipendier eller för anmälan av årets ÖNH-sjuksköterska, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.

E-post
När du skickar e-post till föreningen får vi också tillgång till personuppgifter om dig. Vi gallrar e-post kontinuerligt.

Cookies
Samtycker är den lagliga grund som vi använder när det gäller cookies. Webbplatsen https://www.swenurse.se/fonh använder kakor (cookies), små textfiler som lagras i din webbläsare, för att webbplatsen ska fungera bra så bra för dig som använder den. Kakor används också för att du ska kunna dela information från hemsidan i sociala medier.Om du vill undvika cookies kan du stänga av den funktionen i din webbläsare under säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare. Har du frågor om hur webbplatsen hanterar cookies ber vi dig ta kontakt med oss kontakt.fonh@gmail.com.

Google Analytics
Föreningen FÖNH använder Google Analytics som primärt analysverktyg för att mäta besök och beteende på webbplatsen. Den information som vi hämtar in via Google Analytics använder vi aldrig för att spåra personer som besökt webbplatsen. 

Nyhetsbrev
När vi skickar nyheter och information använder vi en mailfunktion. Vi gallrar e-post kontinuerligt. Du kan när som helst avanmäla dig från våra utskick. Vi sparar din adress i en fil för att se till att du inte får fler utskick. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter raderade eller felaktiga uppgifter ändrade. Samtycke är den lagliga grund vi använder oss av när det gäller utskick av nyhetsbrev. Du som är medlem får automatiskt nyhetsbrev men kan när som helst säga upp tjänsten genom tydliga länkar i nyhetsbrevet.

Sociala medier kommentarspolicy
FÖNH tar bort kommentarer och länkar som strider mot föreningens stadgar. Vi kan också radera kommentarer som inte är relevanta för diskussionen, innehåller personuppgifter, kränkande språk, personliga påhopp, ryktesspridning, kommersiella länkar och utannonsering av tjänster. Vi förbehåller oss rätten att blockera användare som inte respekterar vår kommentarspolicy.

Publicering på hemsidan
När FÖNH publicerar innehåll på sin hemsida sker det med stöd av den lagliga grunden för intresseavvägning eller i vissa fall laglig grund för samtycke. För att publicering ska vara berättigad krävs att behovet av att visa föreningens verksamhet väger tyngre än att personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Inget kränkande material får publiceras på hemsida eller på sociala medier. Om FÖNH får kännedom om att bilder eller annat material upplevs som kränkande ska föreningen så snabbt som möjligt avpublicera detta material.

 

Har du övriga frågor gällande hur vi hanterar personuppgifter mejla till kontakt.fonh@gmail.com