Styrelsen

Ordförande, vald 2016-2019. 

 • Ylva Tiblom Ehrsson, Leg sjuksköterska, Med dr.
 • E-post: ylva.tiblom.ehrsson@surgsci.uu.se
 • Arbetsplats: Uppsala Universitet & Helsingborgs lasarett

 

Kassör, vald 2017-2019 

Bild på kassör Lisa Sjögren

 • Lisa Sjögren, Leg. sjuksköterska, Kontaktsjuksköterska
 • E-post: elisabeth.sjogren@sll.se
 • Arbetsplats: Huvud Halscancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
 • Ansvarsområde FÖNH: Stipendiegruppen och medlemsregistrering
 • Om Lisa: Min karriär som ÖNH-sjuksköterska började på Karolinska sjh i Stockholm 2002. Gick med i FÖNH två år senare och har deltagit i styrelsen sedan dess. Kontakta mig gärna i frågor angående tumörsjukdomar, piccline och/eller trakeotomivård som jag intresserar mig extra för.  

 

Ledamot, vald 2017-2019

Bild på sekreterare Eva Hjelm

 • Eva Hjelm, Leg. sjuksköterska
 • E-post: eva.hjelm@cityakuten.se
 • Arbetsplats: ÖNH-center Cityakuten
 • Om Eva:  Akut ÖNH

 

Ledamot, vald 2018-2020

 • Susanne Larsson, Leg. sjuksköterska, Operationssjuksköterska
 • E-post: susanne.larsson@liv.se
 • Arbetsplats: Koordinator / väntelista på öronoperation och ÖNH-mottagning Centralsjukhuset i Karlstad.
 • Ansvarsområde FÖNH: Nordisk kongress
 • Om Susanne: Jag har arbetat inom ÖNH sedan 1989. Avdelningssjuksköterska, operationssjuksköterska och nu som operationskoordinator på ÖNH-mottagningen. Jag har suttit i styrelsen sedan 2000 och där haft uppdrag som sekreterare och ordförande.

 

Ledamot, vald 2017-2019

bild på Suppleant Lisa Hansson Wettergren

 • Lisa Hansson Wettergren, Leg. sjuksköterska, Omvårdnadschef.
 • E-post: lisa.hansson-wettergren@sll.se
 • Arbetsplats: Tema Trauma Reparativ Medicin, TRM, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
 • Ansvarsområde FÖNH: Nätverksansvarig för ÖNH-chefsjuksköterskor och FÖNHs facebook administratör.                                                                 
 • Om Lisa: Jag har arbetat på öron-, näs- och halskliniken på Karolinska Sjukhuset sedan 2010 och har sedan dess varit medlem i FÖNH. Är chefsjuksköterska på en slutenvårdsavdelning. Har suttit i FÖNH:s styrelse sedan 2014. Är särskilt intresserad av eftervårdsplanering och samordning. Arbetar med att skapa ett nätverk för chefsjuksköterskor på ÖNH-kliniker. Kontakta mig gärna i dessa frågor.

 

Sekreterare, vald 2017-2019

 

 • Brith Granström Leg sjuksköterska, doktorand
 • E-post: brith.granstrom@vll.se
 • Arbetsplats:  Norrlands univeritetssjukhus Umeå
 • Om Brith: Anställd vid ÖNH-kliniken sedan 1996. Sista åren arbetat som forskningssköterska främst inom projekt rörande patienter med huvud- och halscancer, vilket även är mitt fokusområde som doktorand.

 

Suppleant,  vald 2017-2019

 

 • Sofie Henecke. Leg sjuksköterska, Omvårdnadsansvarig
 • E-post: sofie.henecke@sll.se
 • Arbetsplats: Tema Trauma Reparativ Medicin, TRM,  Karolinska universitetssjukhuset
 • Ansvarsområde FÖNH: Stipendier, temadagar.
 • Om Sofie: Har arbetat som sjuksköterska inom Öron, Näsa, Hals sedan 2011. De senaste åren har fokus legat på vårdutveckling och utbildning och jag är en av kursledarna för ”Omvårdnad vid Öron-, näs- och halssjukdomar” som hålls tillsammans med Karolinska Institutet i Stockholm.