Ordförande har ordet

Hej!

 Föreningen för öron- näs- och halssjuksköterskor, FÖNH, bildades 1987 och ingår som en sektion under Svensk sjuksköterskeförening, SSF. Alla vi som arbetar inom hälso- och sjukvården är väl medvetna om att vi befinner oss i en verksamhet under ständig förändring och utveckling. Mycket har hänt sedan FÖNH startade och över åren har föreningens betydelse stärkts. Styrelsen verkar för att stimulera till utbildning, kvalitetsarbeten och forskning. I strävan att bibehålla kompetens och sprida information om nya rön arbetar vi bland annat med årliga temadagar, nationella och nordiska konferenser, en levande hemsida, att dela ut stipendier och samarbeta med SSF. Med medlemmar från norr till söder fungerar FÖNH som en plattform där vi har möjlighet att ta del av och att även kunna påverka hur ÖNH-vård bedrivs inom öppen och slutenvård både vid våra svenska sjukhus och i världen. Föreningen arbetar för att stärka sjuksköterskor inom vår profession och specialitet. Målet är att kunna upprätta en hållbar ÖNH-vård där vi kan tillgodose patienters och närståendes behov av vård, omsorg och utbildning. Vår ideella förening är till för dig som i ditt dagliga arbete möter patienter med olika ÖNH-sjukdomar och vill träffa kollegor som också gör det.

Skriv gärna till oss och berätta om genomförda förändringsarbeten på era arbetsplatser, tips på förslag till angelägna ämnen för temadagar och intressanta föreläsningar till våra årliga, nationella konferensdagar. Du har också möjligheten att presentera ett eget examensarbete, forskningsarbete etc. 

Hör gärna av er till mig om det är något ni undrar över eller vill diskutera ylva.tiblom.ehrsson@surgsci.uu.se

Varmt välkomna till FÖNH!

Ylva Tiblom Ehrsson

Leg.sjuksköterska, kontaktsjuksköterska, medicine doktor och forskare.