Kompetensbeskrivningar inom ÖNH-kliniker

Här kan ni ta del av andra ÖNH-klinikers kompetensbeskrivningar/kravspecifikationer för sjuksköterskor.

Kravspecifikation för kontaktsjuksköterskor inom onkologisk öron-, näs och halssjukvård i Södra Sjukvårdsregionen.

Kontaktperson för dokumentet är Ylva Tiblom Ehrsson.
Vid frågor får ni gärna kontakta Ylva via e-post. 
ylva.tiblom.ehrsson@surgci.uu.se