Bild på kompentensbeskrivningens häft.

Kompetensbeskrivning för ÖNH sjuksköterskor

Vår "gamla" Kompetensbeskrivning för ÖNH sjuksköterskor finns att beställa gratis från FÖNH. Kontakta oss via vår e-post kontakt.fonh@gmail.com, ange namn, adress samt hur många så skickar vi gärna!

Länk till kompetensbeskrivningen som pdf-fil