vänskap

Bli medlem

Att bli medlem i FÖNH kostar 200 Kr per år.

Betala in medlemsavgiften 200 kr på Plusgiro 470 51 72-7.

Ange namn, adress, arbetsplats och din e-post.

Vid frågor kontakta FÖNH via

kontakt.fonh@gmail.com