Om oss

Specialistförening för Öron-, Näs och Halssjuksköterskor

Föreningen för Öron-Näs-och Halssjuksköterskor, FÖNH är en ideell förening som startade 1987 och har sedan dess haft ett medlemskap på cirka 200 personer.

ÖNH-specialiten har under många år utvecklat ett antal subspecialiteter så som audiologi, foniatri, huvud och halskirurgi, otoneurologi, rhinologi. Detta kräver en ökad specialistutbildning för såväl läkare som sjuksköterskor.

Det är viktigt att vi sjuksköterskor som arbetar inom denna specialitet också har möjlighet till kunskapsutveckling.

Vi i FÖNH vill främja denna utveckling på olika sätt. Till exempel delar vi varje år ut två stipendium. Ett stipendium på 5000 Kr för forskning och utveckling samt ett stipendium på 5000 Kr för deltagande i nationell/internationell konferens/kongress.

Vi anordnar också årliga studiedagar med varierande tema enligt medlemmarnas önskemål. Dessa studiedagar ger oss bra kunskaper från duktiga föreläsare samt är en viktig träffpunkt för oss ÖNH-sjuksköterskor där vi har möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. De senaste åren har vi också etablerat kontakt med de Norska och Danska ÖNH-sjuksköterskorna och deras föreningar. 

Välkomna!
/Styrelsen i FÖNH

E-post: kontakt.fonh@gmail.com  

Våra mål

Stödja och anordna utbildning genom FÖNHs studiedagar och temadagar.
Uppmuntra och stödja forskning och utveckling genom utdelning av årliga stipendium.Sprida kunskap om öronsjukvård/omvårdnad till sjuksköterskor via vår hemsida. Utveckla ett kontaktnät via vår hemsida mellan ÖNH-sjuksköterskor inom olika specialområden, tex cancervård, nutrition, tinnitus, yrsel, CPAP, rhinologi osv. Etablera och upprätthålla internationella kontakter

Som medlem i FÖNH

Inbjudan att årligen delta i återkommande temadagar arrangerade av FÖNH
Möjlighet att, till ett reducerat pris, deltaga i FÖNHs studiedagar
Möjlighet att söka stipendium för studiebesök/konferens eller för forskning/utveckling
Möjlighet att få äran att bli årets ÖNH sjuksköterska som utses av ATOS Medical tillsammans med representant från styrelsen.
 

Vad jobbar vi i FÖNH med just nu?

Anordna återkommande temadagar

Värva nya medlemmar

Samarbeta med SSF i olika uppdrag/arbetsgrupper

Anordna återkommande ÖNH-dagar tillsammans med SFOOH

Var fjärde år anordna Nordisk kongress för ÖNH-sjuksköterskor
Har du frågor, funderingar, idéer eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen!