Program

FÖNHs Temadag 11 november 2016

 

09.00 – 09.30                      Kaffe & registrering

09.30 – 10.30                      Hur arbetar en audionom? Audionom Maria Drott, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

10.30 – 11.30                      Hur arbetar en logoped? Audionom Karin Wier, Karolinska universitetssjukhuset Solna

11.30 – 12.30                      LUNCH

12.30 -13.30                       Lymfterapibehandling inom Huvud- och hals. Fysioterapeut Polymnia Nikolaidis, Karolinska universitetssjukhuset Solna & Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland

13.30 – 14.00                      ”MOP-mottagningsoperationer på en ÖNH-mottagning. Sjuksköterska Susanne Larsson, f.d ordförande FÖNH, Karlstads lasarett

14.00 – 14.20                      EFTERMIDDAGSKAFFE

14.20 – 15.00                      Förbättringsarbete gällande Cancerrehabilitering för patienter med huvud- och halscancer. Agneta Hagren, kontaktsjuksköterska  & Ulrika Fyrhag, kontaktsjuksköterska Skånes universitetssjukhus Lund