Norska ÖNH-dagarna vid Gardemoen, Oslo, oktober 2015

Rapport från norska sjuksköterskeföreningens utbildningsdagar vid Gardemoen, Oslo 16 -17 oktober, 2015

Norska föreningen arrangerar årligen en tvådagars-seminarium för öron- näs- och halsjuksköterskor från hela Norge. Vår ordförande Susanne Larsson och jag reste dit förväntansfulla för att ta del av deras föreläsningar.  Vid ankomst blev vi varmt välkomnade och omhändertagna av styrelsen. Deras program för dagarna bestod av en blandning av patientrepresentanter, sjuksköterskor, dietist, läkare och en tandsköterska.

Randi Skaug, som är den första norska kvinnan som bestigit Mount Everest, startade första dagens seminarier med målande berättelser om sina äventyrliga resor i världen. Den största bedriften var nog trots allt sin vinst över cancern som hon rest sig ur som en stärkt människa.

Därefter tog John Sigurd Lybeck över mikrofonen för att berätta om tumörkirurgi vid St Olavs hospital i Trondheim. Han berättade om många operationsmöjligheter med och utan rekonstruktioner. De patienter de inte hade möjlighet eller kompetens för remitterades ofta till Kanada. Jag fick aldrig tillfälle till att fråga varför de inte skickades till Rikshospitalet i Oslo eller varför inte till Sverige?  

Wenche Sandlie, likeperson, Munn- och halskreftföreningen. Mestring under og etter kreftsykdom?

Sedan var det dags att stäcka på benen med kaffe och en pratstund med de utställare som var inbjudna.

Som sista punkt före kvällsaktiviteterna var det dags för munhälsa vid huvud- halscancer. Tandsköterska Lise Thoresen från Haukeland berättade om hur betydelsefull bra munvård är för de personer med pågående cancerbehandling och även de som tidigare behandlats för cancer. Vi fick ta del av tips och råd för hur vi kan hjälpa patienter med detta.  

Före middagen deltog medlemmarna i norska föreningen vid årsstämman och vi övriga fick en stund på hotellrummet att smälta dagens intryck. Efter detta var vi i gång igen och deltog vid en fantastisk god middag med allsång och dansuppvisning.

Lördagen startade med en härlig hotellfrukost och därefter var vi ordentligt laddade för två stycken sömnföreläsningar på rad. Svetislav Mitic, läkare från Ahus sjukhus, inledde med att tala om hur livskvalitet påverkas av vår sömnförmåga. Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, stroke, ångest, depression, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, nedsatt libido och arbets- och trafikolyckor är effekter av långvarig sömnrubbning. Därefter tog Hanne Berdal, läkare & Roy Byholt, sjuksköterska vid från Lovisenbergs Diakonale Sykehus. De har arbetat länge med barn med sömnproblem. De presenterade sin verksamhet och vi fick ta del av hur sömnutredningar går till och hur de vanligaste behandlingsstrategierna är utformade.

Sjuksköterska Kristin Häikiö presenterade sina resultat från sin masteruppsats i folkhälsa. Hon har studerat hur sjuksköterskor upplever sin roll och ansvar vid en akutmottagning vid Ahus sjukhus.  Kristin har intervjuat läkare, sjuksköteskor och patienten om sjuksköterskors upplevelse av sin  funktion och ansvarsfördelning mellan professionerna och fann att det finns en diskrepans mellan verkligt och självpålagt ansvar.

Orsak och behanlingsformer för näsblödningar föreläste Sinan Dheyauldeen om. Sinan arbetar som läkare vid Rikshospitalet i Oslo.    Behandling lokalt med tamponering, selektiv embolisering , kirugi – ligera blodkärl, diatermi.

Sista föreläsningen handlade om nutrition vid huvud och halscancersjukdom. Elisabeth Adolfsen Hoisaethan arbetar som dietist, även hon kommer från Rikshospitalet. Elisabeth började med att vi fick använda en app i våra mobiltelefoner för frågesport. Vi blev rikligt belönade med godis som hon skickligt kastade ut till rättsvarande publik. Hon berättade sedan om gällande kostråd för att förebygga cancer som är desamma råd som ges efter genomgången cancersjukdom.

Klicka här för alternativ