Bilder och presentationer från föreläsningarna ÖNH-dagarna i Linköping 2018

Onsdagen öppnades med fin Holmgrenföreläsning av professor Patrick Gullane från University of Toronto "Lesson learned - Imagen the future". Därefter har föreläsningarna avlöpt i strid ström med bl.a. snarkande barn, yrsel, kontaktsjuksköterskeskap, akut ÖNH-sjukvård, aktiviteter med "flow", riktlinjer för trakeostomivård. 

Louise H & Sofie H från FÖNHs styrelse

Inför seminarie om nya nationella riktlinjer för trakeotomi & trakeostomivård för vuxna, Lisa H & Ylva T

Johan H föreläser om de nya nationellar riktlinjerna. Moderator Lisa H

Glada stockholmare på väg till mingel vid Linköping Konsert 
och Kongress

ÖNH-dagarna fortsätter under torsdagen med minikurser med bl.a. MOP-mottagning och trackföreläsning...

Susanne L, Karlstad, pratar om MOP-mottagning. Minikurs

Marie Å, Stockholm, minikurs trakeostomivård.

Rose-Marie B, minikurs Lukttest

 

Årets ÖNH-sjuksköterska Lena Tinebo, Helsingborgs lasarett

 Eva Hjelms föreläsning om akut ÖNH, PowerPoint.

 

 

Avslutande inspirationsföreläsning av Inger Hansson

 

 

Länk till det vetenskapliga programmet 

Länk till kongressens hemsida

 

Åhörarkopior Sleep Apnea Epidemiology, Jeny Theorell-Höglöw 

 

Margareth Björklunds föreläsning  Flow-forelasning.pdf ,

Kontakt: margereth.bjorklund@ju.se

 

Fallbeskrivning Yrsel, Carina Faag, Daniel Petersson, Mikael Schulin

Daniel hälsar att det är ok att använda dokumenten men inte under några omständigheter ändra något i programmen då Daniel Petersson & Emanuel Öberg står som skapare av dokumenten,  Mikaels Schulin har granskat dessa.

Kontakt: daniel.petersson@regionostergotland.se

Hemträningsprogramsemontshöger.compressed.pdf

hemträningsprogrambarbequehöger.pdf

hemträningsprogrambarbequevänster.compressed.pdf

Hemträningsprogram Semonts manöver vänster, bakre båggång.pdf

Hemträningsprogram Vannucchi-Asprella manöver höger.pdf

Hemträningsprogram Vannucchi - Asprellamanöver vänster sida.pdf

Patientinfo - Kristallsjuka rehabkurser.pdf

Patientinfo - Virus på balansnerven rehabkurser.pdf

Patientinformation - träning vid virus på balansnervenrehabkurser.pdf

Patientinformationträningsprogram del 2 Virus på balansnerven.pdf