Årsmöte 13 april

Välkomna till FÖNHs årsmöte 13 april 2018. Årets föreningsstämma kommer att hållas i samband med ÖNH-dagarna i Linköping Konsert & kongress.

Du är varmt välkommen att delta samt om du vill inkomma med motion till föreningen så skall den vara styrelsen tillhanda 30 dagar före, d.v.s. 14 mars 2018. Skickas till föreningens e-postadress kontakt.fonh@gmail.com

Relaterad information

Länk till dagordning för FÖNHs årsstämma 2018

Länk till FÖNHs verksamhetsberättelse 2017

Länk till FÖNHs verksamhetsplan 2018