Årsmöte 2019

Välkomna till FÖNHs årsstämma torsdagen den 11 april. Motioner välkomnas före den 12 mars 2019.

Varmt välkomna till föreningens årsmöte som hålls i Malmö Live i samband med ÖNH-dagarna

Se årsstämmans dagordning här

Motioner skickas till föreningens e-post:  kontakt.fonh@gmail.com