Nordisk Kongress 2014 Karlstad

Tusen tack till alla som kom och deltog i den Nordiska Kongressen i Karlstad 2014

Två dagar med sol i Karlstad tillsammans med Öron- näs- och halssjuksköterskor från Danmark, Norge och Sverige, vad kan man mer begära?!

Landshövding från Värmland, Kenneth Johansson välkomnade oss tillsammans med FÖNH´s ordförande Susanne Larsson. Ca 100 deltagare tog del av det vetenskapliga programmet med föreläsare som bjöd på sina kunskaper. Vi fick även en solig kvällstur på Klarälven och efterföljande middag med fantastisk mat och värmlänskt dansband som tog ton.

Programmet bestod av Akut omhändertagande av trakeotomerade patient, Presentation av ÖNH-kliniken i Karlstad, Handhavande vid blow-outblödning, Livskvalitét, Palliation, Perioperativ omvårdnad, Kvalitét, ackreditering och patientsäkerhet, Utveckling och implementering av nationella ÖNH-riklinjer angående kost och nutrition efter tonsillektomi, Piccline samt presentation av studie kring Narkoslek.

Mellan föreläsningarna kunde vi mingla, fika och ta del av våra utställares produkter.  De utställare som visade sina produkter var Abigo Medical AB, Amellnova AB, Atos Medical AB, Kebomed. Mediplast AB, TechnoMedica AB.

Vi tackar varmt våra föreläsare från Danmark, Norge & Sverige.

Här hittar ni ordförande Susanne Larssons sammanfattning av dagarna i Karlstad!

 
Stine Askholm Rosenberg, ÖNH-kliniken Aarhus Universitetshospital, Danmark.


Robert Carlsson, Karlstad Sjukhus, Sverige.


Pernille Langkilde, Righospitalet, Danmark.


Karoline Skedsmo, Oslo Rikshospital, Norge.


Älg CCC, Karlstad.


Dansband