Sektionen för omvårdnadsinformatik inbjuder till utbildningsdagar

Riksföreningen anordnar den 14:e årliga konferensen i omvårdnadsinformatik den 3 april kl. 09.30 - 15.40 i Västerås, Aros Congress Center, inom temat ”Informatik, en av sjuksköterskans kärnkompetenser, vad innebär det?”.

 SOI Logga

 Ämnen under förmiddagen är: Kärnkompetensen informatik och Samverkan vid utskrivning och samordnad individuell planering, exempel där det fungerar. Under eftermiddagen är det två parallella spår: 1) Fokus kommunal hälso- och sjukvård; Varför dokumentera strukturerat? – Beskrivning och utvärdering av utförda vårdåtgärder inom kommunal hälso- och sjukvård med hjälp av KVÅ – Producera information till NPÖ, vad krävs? 2) Fokus sluten- och specialistvård; Kliniskt införande av ICNP, exempel från Sahlgrenska universitetssjukhuset och Region Skåne och rapport från implementeringsstudie. Gemensam avslutning och utdelning av stipendium.

Länk till program och anmälan