Omvårdnad vid öron-, näs-, och halssjukdomar 7,5 hp, HT-18

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset kan tillsammans erbjuda en, i Sverige, unik utbildning inom öron-, näs-och halsområdet för sjuksköterskor. Kursen ger deltagaren kunskap om olika sjukdomstillstånd samt betydelsen av personcentrerad omvårdnad. Kursen ger även förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv driva kvalitets-och förbättringsprojekt.

CITAT fr deltagare som examinerades VT-18:

”Mycket bra och trevlig kurs.”

”Bra balans av medicinsk kunskap, vetenskap och eget arbete.”

”Tar med mig bland annat personcentreringen och den viktiga pedagogiska funktionen.

 

Relaterad information

Kursens målgrupp
Sjuksköterskor med minst 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad. Gärna med 2 års erfarenhet av ÖNH-sjukvård.

Kursens mål
Efter kursen kommer du att ha fördjupade kunskaper om de vanligaste sjukdomstillstånden, deras orsaker och behandling. Ur ett personcentrerat perspektiv kommer du att kunna identifiera patientens individuella behov och driva evidensbaserad omvårdnad. Du kommer att ges verktyg och få lära dig metoder för att utveckla vården för att sedan kunna integrera den nya kunskapen i din egen verksamhet.

Kursens upplägg:
Kursen utförs på kvartsfart och är nätbaserad med 3 fysiska träffar.

Kursstart: 

Kursstart 10/9 2018.

Vi kommer att hålla 3 fysiska campusträffar.Campusträff 1: 10-12 september, Campusträff 2: 7-9 november, Camputräff 3: 24-25 januari. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Kurspris:
15 000 SEK exkl. moms

Läs mer om kursen här:

Till anmälan för omvårdnad vid öron-, näs och halssjukdomar HT -18: