Västsvensk ÖNH-utbildning för sjukvårdspersonal - grundkurs inom ÖNH

ÖNH-utbildningen är en grundläggande utbildning inom öron, näsa och hals för vårdpersonal och pågår under ett år. För vem: Sjuksköterskor, undersköterskor och annan sjukvårdspersonal i berörda regioner

Utbildningen består av webbaserade föreläsningar (90 minuter långa) och avslutas med ett heldags seminarium där alla deltagare träffas. Utbildningens ämnen berör olika områden inom ÖNH-kliniken så som anatomi och fysiologi, öppenvården, slutenvården samt operation. Kursen lägger en gemensam grund för vårdpersonal i regioner och landsting att stå på, samt ger en vi-känsla över sjukhusgränserna.

Var: Kursen är regional och ges i VGR/Halmstad samt Karlstad, Helsingborg, Ystad och Kristianstad
För vem: Sjuksköterskor, undersköterskor och annan sjukvårdspersonal i berörda regioner
När:Kursen startar årligen, varje höst.
 Kontaktperson: Lousie Hafsten, e-post: louise.hafsten@gu.se