Nationella rekommendationer för trakeotomi

Varje år utförs i Sverige cirka 2 000 akuta eller elektiva trakeotomier. Flera specialiteter och personalkategorier är involverade i vården och omhändertagandet av den trakeostomerade patienten. Nationella rekommendationer för hur trakeotomi på bästa sätt utförs, och hur patienter på bästa vis vårdas, har saknats.

Företrädare för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi (SFOHH),  Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård (Rf AnIva) och Specialistföreningen för Öron- Näs- och Halssjuksköterskor (FÖNH) har tillsammans med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) arbetat fram ett material som beskriver idag bästa kända sätt att utföra trakeotomi och vårda den trakeostomerade patienten.

Allt material finns också i en app, “Klinikappen”, som finns för både iPhone och Android. Ladda ner appen ”Klinikappen” från AppStore för iPhone och GooglePlay för Android. För att kostnadsfritt få tillgång till innehållet, skriv in lösenord: trakeotomi

Länk till Nationella rekommendationer för trakeotomi