Andra stipendier

Dags för höstens ansökning för Blodcancerfondens rese- och utbildningsstipendier rörande arrangemang vintern 2019/våren 2020.

Pengar kan sökas av kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor verksamma vid hematologiska kliniker och avser inte forskning. Medlen är i första hand avsedda för kurser och konferenser med syftet att öka kunskapsnivån. Aktiva deltagare på konferenser som exempelvis själva presenterar en studie har företräde till utdelade medel. Utdelningen beslutas av fondstyrelsen med hjälp av ett stipendieråd bestående av företrädare från Svensk Förening för Hematologi. 
Mer information finns på Blodcancerfondens hemsida 

https://www.blodcancerforbundet.se/20190731_stipendieutdelningar_blodcancerfonden 

 

Ansökningshandlingarna för kommande utdelning går att ta del av via https://www.blodcancerforbundet.se/ansokningshandlingar                                 Senaste ansökningsdag är 15 september.