Hälsosamma levnadsvanor

Syftet med denna broschyr är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med cancer, såsom kontaktsjuksköterskor, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare.

Patientinformation i regimbiblioteket - hur arbetet har gjorts.pdfOhälsosamma levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk
aktivitet och ohälsosamma matvanor har stor betydelse för uppkomst av cancer, samt ökar risken för biverkningar i samband med behandling och rehabiliterig efter cancersjukdom.

För att minska risken för ytterligare ohälsa är det särskilt angeläget att stödja personer som vill förändra sina levnadsvanor. Kunskasunderlaget ger dig stöd i vilka råd du ska ge.

Här kan du ladda ner kunskapsunderlaget

 

 

 

Här kan du ladda ner patientinformationen