Hälsosamma levnadsvanor

Syftet med denna broschyr är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med cancer, såsom kontaktsjuksköterskor, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare.

Ohälsosamma levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk
aktivitet och ohälsosamma matvanor har stor betydelse för uppkomst av cancer, samt ökar risken för biverkningar i samband med behandling och rehabiliterig efter cancersjukdom.

För att minska risken för ytterligare ohälsa är det särskilt angeläget att stödja personer som vill förändra sina levnadsvanor. Kunskasunderlaget ger dig stöd i vilka råd du ska ge.

Här kan du ladda ner kunskapsunderlaget

 

 

 

Här finns patientinformationsbroschyr