EONS manifest för patientsäkerhet

Den 18 maj 2019 gick startskottet för EONS arbete med patient- och personalsäkerhet. Dessa frågor kommer EONS att lyfta bland annat inom EU.Som grund för arbetet har ett manifest tagits fram med rekommendationer för olika delar av säkerhetsarbetet.

Här finns manifestet att läsa