Antiemetika

Nationella evidensbaserade riktlinjer för antiemetika vid cytostatikabehandling. Riktlinjerna gäller både preventivt och om symtomen uppstår.

Riktlinjer antiemetika