Broschyrer om levnadsvanor

Här hittar du broschyrer om levnadsvanor för den som har eller har haft cancer

Kunskapsunderlag Halsosamma levnadsvanor Cancer.pdf

Patientinformation Levnadsvanor cancer 2019.pdf

Vill ni ha broschyren i tryckt format får ni göra detta på era enheter