Styrelsen tycker

Vi vill bedriva påverkansarbete och lyfta betydelsen av omvårdnad inom cancervården. Föreningen är remissinstans som en sektion under Svensk sjuksköterskeförening. Det innebär att vi svarar på remiss på nationella vårdprogram inom programområde cancer, remisser från Socialdepartement med flera.

Debattartikel

”Vill vi verkligen ha cancervård utan specialistutbildade sjuksköterskor?”