Bli medlem

Du som är sjuksköterska och arbetar med cancerpatienter på vårdavdelning, strålbehandlingsenheter, hemsjukvård, öppenvård eller kommer i kontakt med cancerpatienter på annat sätt, kan bli medlem genom att fylla i formuläret nedan och sätta in 250 kr på postgiro 44 05 100-1 (glöm inte att ange personnummer som referens).

Som medlem får du

  • Fyra nummer av föreningens tidskrift ”Cancervården”
  • Deltaga i utbildningsdagar och andra aktiviteter
  • Reducerad kostnad för deltagande i föreningens konferenser
  • Möjlighet att söka stipendier
  • Möjlighet att i föreningens regi bilda nätverk eller att deltaga i redan befintliga nätverk
  • Reducerad kostnad på anmälningsavgift tillvissa internationella konferenser
  • Automatiskt medlemskap i European Oncology Nursing Society (EONS) samt International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC).

Bli medlem