Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom Radioterapi

Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom radioterapi har 19 representanter från landets strålbehandlingsavdelningar. Vi är ett nätverk där vi via mailkontakt hanterar gemensamma frågor. Nätverket har stor nytta av varandras erfarenheter när det gäller sammanställning av kunskapsläget inom olika områden relaterat till strålbehandling.

 

Syfte/mål med nätverket:
Inhämta, utveckla och sprida kunskaper, erfarenheter och idéer inom intresseområdet, fungerar som kunskapsbank för sjuksköterskor och annan personal samt höja kvaliteten inom strålbehandlingen och vården av patienterna.

Den som ställer en fråga till nätverket ansvarar för att göra en sammanställning av svaren som sedan skickas till alla representanter.
Under år 2016 har man bl.a. diskuterat: för- och nackdelar med drop-in-behandlingar, elektronbehandlingar, gating, bildtagningsrutiner, åtgärdskodning, PM kring hjärtstopp, sjukresor, fixationer och ljudanläggningar. 

Kontaktperson:

Åsa Brask
Specialistsjuksköterska inom onkologi
Strålbehandlingen Gävle Sjukhus
e-post: asa.brask@regiongavleborg.se