Nätverket för tumörsår

Nätverket startade 2018 med syfte att verka för ett nationellt evidensbaserat arbetssätt kring tumörsår.

Målet är att patienter med tumörsår ska få en likvärdig och patientsäker vård i hela landet. Vi vill genom nätverket öka kunskapen hos vårdpersonal gällande bedömning och sårbehandling för patienter med dessa sår, där också psykosociala aspekter ska ingå som en självklar del. Nätverket ska vidare ge vårdpersonal förutsättningar att diskutera, lära av varandra och ta del av forskningen inom ämnesområdet. 

Kontaktperson: Liselott Sahlberg 

Nationella vårdprogrammet för tumörsår

Bedömningsistrument för tumörsår MWAT-C