Nätverket för cancerrelaterat illamående

Syftet med nätverket är att verka för ett nationellt evidensbaserat arbetssätt kring cancerrelaterat illamående och kräkningar. Målet är att patienter med cancer ska få en likvärdig vård över hela landet.

Vi vill genom nätverket öka kunskapen hos vårdpersonal om cancerrelaterat illamående och kräkningar. Nätverket ska ge vårdpersonal förutsättningar för att diskutera, lära av varandra och ta del av den senaste forskningen inom ämnesområdet.

Bakgrund

Illamående och kräkningar vid cancersjukdom är över hela världen ett problem som påverkar livskvaliteten för den enskilda individen men ger även negativa konsekvenser för närstående och hälso- och sjukvården.

Nätverket för cancerrelaterat illamående bildades hösten 2016 och arbetar som en självständig grupp inom föreningen Sjuksköterskor i Cancervård.

Pågående och planerade aktiviteter

  • Nätverket har tagit fram nationella evidensbaserade riktlinjer för antiemetikabehandling, både preventivt och om symtomen ändå uppstår. Initialt har fokus legat på riktlinjer för cytostatikainducerade symtom.
  • Metoder för att bedöma riskfaktorer och följa upp effekt av behandling via patientdagböcker har utarbetats.
  • Nätverkets har utarbetat ett utbildningsprogram i cancerrelaterat illamående och kräkning från teori till praktik.
  • Via nätverkets hemsida vill vi skapa ett informations- och mötesforum angående cancerrelaterat illamående där ”goda exempel” på arbete kring cancerrelaterat illamående kan utbytas.
  • Sprida utbildningsprogram
  • Forskningsresultat inom ämnesområdet kan spridas.

 

Kontaktpersoner

Västra Götalandsregionen

Anki Delin Eriksson, verksamhetsutvecklare
Verksamhet Onkologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
anki.delin.eriksson@vgregion.se

Lena Solitander, sektionsledare
Verksamhet Onkologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
lena.solitander@vgregion.se

Ellinor Höglund, sjuksköterska
Onkologmottagningen
Södra Älvsborgssjukhus
ellinor.hoglund@vgregion.se

Halland

Carina Jakobsson
Onkologmottagningen
Varbergs Sjukhus
carina.jakobsson@regionhalland.se

Region Syd

Karin Midgren, sjuksköterska
Skånes Universitetssjukhus
karin.midgren@skane.se

Jeanette Berggren, sjuksköterska
Skånes Universitetssjukhus
jeanette.berggren@skane.se

Region Sydöst

Britt Andersson, sjuksköterska
Onkologiska Kliniken
Universitetssjukhuset Linköping
britt.i.andersson@regionostergotland.se

Ann-Catrin Hultman, sjuksköterska
Onkologkliniken
Länssjukhuset Ryhov
ann-catrin.hultman@rjl.se

Mathilda Sandén, sjuksköterska
Onkologkliniken
Länssjukhuset Ryhov Jönköping
mathilda.sanden@rjl.se

Emma Larsson, Sjuksköterska
Cytostatikamottagningen Kalmar och Behandlingsenheten Västervik
Länsjukhuset Kalmar
emma.larsson@regionkalmar.se

Josefin Emanuelsson, sjuksköterska
Cytostatikamottagningen
Länssjukhuset Kalmar
josefin.emanuelsson@regionkalmar.se

Region Stockholm/Gotland

Susanne Bennet, specialistsjuksköterska
Samordnande kontaktsjuksköterska och processledare för bröstcancerprocessen
Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland
Stockholms läns landsting
susanne.bennet@sll.se

Louise Häger-Tibell, specialistläkare
Karolinska Universitetssjukhuset
louise.hager-tibell@sll.se

Region Uppsala/Örebro

Nina Cavallin-Björkman, specialistläkare
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
nina.cavalli-bjorkman@igp.uu.se

Vårdforskning
Sussanne Börjeson, professor i Omvårdnad
Institutionen för Medicin och Hälsa Linköpings Universitet
sussanne.borjeson@liu.se