Nätverk för sjuksköterskor inom bröstcancervård

Nationella nätverket för sjuksköterskor inom bröstcancervård bildades 2001. Nätverket arbetar som en självständig, professionell grupp inom Sjuksköterskor i Cancervård.

Nationella nätverket för sjuksköterskor inom bröstcancervård bildades 2001. Nätverket arbetar som en självständig, professionell grupp inom Sjuksköterskor i Cancervård. Nätverket har en ledningsgrupp som består av två ledamöter från varje region, en representant för diagnostik och en representant från Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland. Ledningsgruppen träffas två gånger per år och har regelbundet telefonmöten. Nätverket arrangerar årliga utbildningsdagar, vartannat år i samband med State of the Art Bröstcancer konferensen (SOTA). För deltagande i dessa utbildningsdagar krävs det medlemskap i Sjuksköterskor Cancervård.

Syfte och mål med nätverket

Arbeta för hög kvalitet av vården för patienter med bröstcancer genom att:
Fungera som en kunskapsbank för personal inom bröstcancervård genom att inhämta, utveckla och sprida kunskaper, erfarenheter och idéer inom intresseområdet
deltar i arbetet med det nationella vårdprogrammet bröstcancer.
Verka för ett nationellt utbyte och samarbete inom området genom samverkan med Bröstcancerförbundet, regionala nätverk och Svenska bröstcancergruppen.
Utforma ett internationellt utbyte med sjuksköterskor inom bröstcancervård.

Ledningsgruppen

Södra

Karina Sandström, Kirurgi. e-post: karina.sandstrom@skane.se
Anna-Karin Åkesson e-post: anna-karin.e.akesson@skane.se

Sydöstra

Helen Salgado Willner, Onkologi. e-post: helen.salgado.willner@regionostergotland.se
Cathrine Johansson, Kirurgi. e-post: cathrine.johansson@rjl.se

Västra regionen

Maria Österberg, Kirurgi. e-post: maria.osterberg@vgregion.se
Liselotte Miettinen, Kirurgi. e-post: liselotte.miettinen@vgregion.se
Anna Magnander, Mammografi e-post:anna.magnander@vgregion.se

Stockholm/Gotland

Eva Hamberg, Onkologi  e-post: eva.hamberg@sll.se
Anna-Carin Trygve, Kirurgi. e-post: anna-carin.trygve@sodersjukhuset.se

Charlotta Lönnqvist, e-post: charlotta.lonnqvist@sll.se

Uppsala/Örebroregionen

Lena Asp, Kirurgi. e-post: lena.asp@akademiska.se

Norra

Maria Sandberg, Kirurgi. e-post: maria.sandberg@vll.se
Jeanette Bäcklund, Kirurgi.e-post: jeanette.backlund@vll.se

Patientrepresentanter

Maria Areskoug, bröstcancerföreningen
Carin Tagerfeldt, Amazona
Kärstin Lindblom Sandqvist, bröstcancerföreningen Johanna

Vårdforskning

Yvonne Wengström
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Sektionen för omvårdnad.
e-post: yvonne.wengstrom@ki.se