Blodcancerförbundet

”Vad händer när förbättringsmöjligheter i vård och omvårdnad undersöks som en innovativ utmaning och utifrån ett patientperspektiv? Blodcancerförbundet har i samarbete med vården i Sverige undersökt frågan och släpper i dagarna en unik rapport om personcentrerad blodcancervård i samband med ”blodcancermånaden” september.

Svensk blodcancervård är på många sätt fantastisk. Som med allting annat finns det dock förbättringspotential, bland annat inom information och bemötande vid diagnostillfället samt under/efter behandling. Det framgår av en ny rapport skriven av innovationsanalytikern Elin Sporrong för Blodcancerförbundets räkning. En rapport som tagits fram med utgångspunkt i patientens behov och önskemål, där det är just patienterna själva som fått tolka utmaningar och ställt krav på lösningar. Personcentrering ”på riktigt” med andra ord, vilket självklart omfattar att ta vårdens verklighet i beaktning.

Rapporten - som bygger på 75 djupintervjuer och 300 enkätsvar insamlade under drygt två och ett halvt års tid - visar att viktiga faktorer som patientsäkerheten, följsamhet till behandling och den patientupplevda kvaliteten skulle förbättras avsevärt genom några konkreta förändringar av arbetssätt och perspektiv. Enkla åtgärder som inte bara höjer kvaliteten i vården och bidrar till en ökad känsla av trygghet bland patienterna, utan också skulle spara resurser åt samhället genom att patienter till exempel skulle följa sin behandlingsplan i större utsträckning. Samt därtill kunna bidra till effektivare vårdmöten och bättre möjligheter att erbjuda rätt insatser/utvärdera behandlingar som vårdgivare i Sverige idag.”