Nationellt nätverk för hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS)

Hematologisjuksköterskor i Sverige är sedan april 2017 ett nätverk inom Sjuksköterskor i Cancervård.Nätverket arbetar som en självständig professionell grupp inom Riksföreningen för sjuksköterskor i cancervård.

Syftet med nätverket 
- att erbjuda sjuksköterskor inom hematologi en mötesplats för diskussion och utbyte av kunskap gällande hematologisk omvårdnad.

Planerade aktiviteter

Förutom att HEMSIS numera är ett nätverk inom Sjuksköterskor i Cancervård har vi även påbörjat ett samarbete med Svensk förening för hematologi (SFH) och kommer från och med hösten 2017 att ha gemensamma utbildningsdagar.

Kontaktpersoner:

Inger Andersson, Leg. Sjuksköterska, FD i omvårdnad
Sektionen för Hematologi och Koagulation
Sahlgrenska Universitetssjukhus
413 45 Göteborg
tel: 031-342 6823
mail: inger.em.andersson@vgregion.se

Lars Skagerlind, forskningssjuksköterska/transplantationskoordinator
Hematologiska sektionen, Cancercentrum
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Tel: 090-785 2621
E-post: lars.c.skagerlind@vll.se