Nationellt nätverk för hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS)

Hematologisjuksköterskor i Sverige är sedan 2017 ett nätverk inom Sjuksköterskor i Cancervård. Nätverket arbetar som en självständig professionell grupp inom Riksföreningen för sjuksköterskor i cancervård.

Syftet med nätverket 
- att erbjuda sjuksköterskor inom hematologi en mötesplats för diskussion och utbyte av kunskap gällande hematologisk omvårdnad.

Aktiviteter

  • Årligen återkommande utbildningsdagar tillsammans med Svensk förening för hematologi (SFH).
  • Skapa forum för att ”nätverka” och diskutera kring olika omvårdnadsfrågor.
  • Utnämning av Årets hematologisjuksköterska

Kontaktpersoner:

Inger Andersson, Leg. Sjuksköterska, FD i omvårdnad
Sektionen för Hematologi och Koagulation
Sahlgrenska Universitetssjukhus
413 45 Göteborg
tel: 031-342 6823
mail: inger.em.andersson@vgregion.se

Lars Skagerlind, forskningssjuksköterska/transplantationskoordinator
Hematologiska sektionen, Cancercentrum
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Tel: 090-785 2621
E-post: lars.c.skagerlind@vll.se

Årets hematologisjuksköterska

Hematologisjuksköterskor i Sverige – HEMSIS – är ett nätverk inom Sjuksköterskor i Cancervård och som medlem i föreningen (och därmed också nätverket) har du nu möjlighet att nominera en kollega.

Kriterierna för nomineringen är en kliniskt verksam sjuksköterska, som arbetskamraterna upplever har gjort en särskilt värdefull insats för patienterna, de närstående och/eller avdelnings-/mottagnings-arbetet.

Den vinnande sjuksköterskan tar emot utmärkelsen i samband med HEMSIS utbildningsdagar i Lund den 30/9 – 2/10.

Priset delas ut i samarbete med Blodcancerförbundet och ska användas till utbildning/kompetensutveckling inom tjänsten.

Din nominering vill vi ha senast den 1 juni 2020.

Du skickar din motivering och kandidatens namn, arbetsplats & telefonnummer till inger.em.andersson@vgregion.se.