Nationella kontaktsjuksköterskedagen

Den 18 mars genomfördes den nationella kontaktsjuksköterskedagen på Nalen i Stockholm.

Dagen inleddes med att Darcy Burbage, Survivorship Nurse navigator and Palliative Care Nurse från Philadelphia USA, gav oss inspiration i rollen som kontaktsjuksköterska. 

Under dagen fick vi ta del av föreläsningar som gav inspiration om hur vi kan jobba med cancerrehabilitering, Min vårdplan, aktiva överlämningar och uppföljning efter cancerbehandling.
Sammanlagt 180 kontaktsjuksköterskor deltog under dagen.

Här nedan kan du ta del av föreläsningarna

Overview of Nurse Navigation The Role of the Contact Nurse in Cancer Care .pdf

Standardiserat rehabförlopp rektalcancer.pdf

Symtomhantering vid bäckencancer.pdf

Sjuksköterskans roll vid cancerrehabilitering huvud-halscancerpatienter.pdf

Erfarenheter från att arbeta med digital lösning av Min vårdplan.pdf

Patientinformation i regimbiblioteket - hur arbetet har gjorts.pdf

Kontaktsjuksköterskans roll vid multidisciplinär konferens.pdf

Hur säkerställa aktiva överlämningar inom gyncancerprocessen i norra regionen.pdf

Aktiva överlämningar - utmaningar vid nivåstrukturerad patientgrupp.pdf

Uppföljningsmodell för rehabilitering i nationella vårdprogram.pdf

Hur samverkar vi med primärvården.pdf