Policy sociala medier

Syftet med policyn är att sociala medier används på ett sätt som överensstämmer med föreningens syfte.

Policy för sociala medier Sjuksköterskor i Cancervård