Kompetensbeskrivning sjuksköterska i cancervård

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i cancervård är framtagen av en arbetsgrupp på uppdrag av styrelsen. Kompetensbeskrivningen skall vägleda specialistsjuksköterskor inom cancervård, vårdgivare, lärosäten och beslutsfattare till att säkerställa och tydliggöra professionens kompetensområde, uppdrag och ansvar för att genomföra en säker, jämlik och personcentrerad cancervård av hög kvalitet.

Läs kompetensbeskrivningen här