Bli medlem

Du som är sjuksköterska och arbetar med cancerpatienter på vårdavdelning, strålbehandlingsenhet, öppenvård, hemsjukvård eller kommer i kontakt med cancerpatienter på annat sätt, kan bli medlem genom att fylla i formuläret nedan och sätta in 250 kr på postgiro 44 05 100-1 (glöm inte att ange personnummer som referens).

Som medlem får du

  • Fyra nummer av föreningens tidskrift ”Cancervården”
  • Deltaga i utbildningsdagar och andra aktiviteter
  • Reducerad kostnad för deltagande i föreningens konferenser
  • Möjlighet att söka stipendier
  • Möjlighet att i föreningens regi bilda nätverk eller att deltaga i redan befintliga nätverk
  • Reducerad kostnad på anmälningsavgift till vissa internationella konferenser
  • Automatiskt medlemskap i European Oncology Nursing Society (EONS) samt International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC).

 

Vi får ibland inbetalningar som inte har korrekt information. Kontakta oss via mail om du betalt men inte får tidningen Cancervården.