Medlem

Som medlem i Sjuksköterskor i cancervård får du

  • Fyra nummer av föreningens tidskrift ”Cancervården”
  • Deltaga i utbildningsdagar och andra aktiviteter
  • Reducerad kostnad för deltagande i föreningens konferenser
  • Möjlighet att söka stipendier
  • Möjlighet att i föreningens regi bilda nätverk eller att deltaga i redan befintliga nätverk
  • Reducerad kostnad på anmälningsavgift till vissa internationella konferenser
  • Automatiskt medlemskap i European Oncology Nursing Society (EONS) samt International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC).