Logotyp Sjuksköterskor i cancervård
Välkommen till Sjuksköterskor i cancervård

Workshop Hälsosamma levnadsvanor

Sjuksköterskor i cancervård i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening bjuder in, kontaktsjuksköterskor, medarbetare vid Alkohollinjen och Sluta-Röka-linjerna till en workshop med syfte att dela erfarenheter av rådgivning till personer som har och/eller haft en cancersjukdom.

Workshopen är 13 november 12 - 16 på Sjuksköterskornas hus i Stockholm.                                        Mer information finns här

Anmälan till info@cancervard.se senast 18 oktober. Uppge namn, arbetsplats, e-post och ev matallergi. Begränsat antal platser, besked om plats lämnas senast 21 oktober.

Workshopen är kostnadsfri och du får eventuell resa betald, mer information efter anmälan.

Planera in Onkologidagarna 2020

Onkologidagarna är i Växjö 17-19 mars 2020.

Vi kommer att uppdatera er när anmälan öppnar.

Under slutet på året kommer vi att annonsera om sökbara stipendier till Onkoloigdagarna.

European Cancer Nursing Day

LSharp, ordf EONS

 Den 18 maj gick startskottet för EONS arbete med patient- och personalsäkerhet. Dessa frågor kommer EONS att lyfta bland annat inom EU.Som grund för arbetet har ett manifest tagits fram med rekommendationer för olika delar av säkerhetsarbetet. Läs manifestet här.

NYHET: Nu finns manifestet även på                                                                                                     svenska

                                                                                     EONS Manifest för patient säkerhet

Nationell utbildningsdag i cancerrelaterat illamående

9 okt Göteborg

Här hittar du programmet

Anmälan gör du här

Kunskapsunderlag hälsofrämjande levnadsvanor

Cancerrehabilitering och återgång till livet- kontaktsjuksköterskans kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med personer i cancerbehandling och överlevare i cancervården.

Kunskapsunderlag Halsosamma levnadsvanor Cancer.pdf

Patientinformation hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer.

Patientinformation Hälsosamma levnadsvanor

Styrelsen tycker

Vi vill bedriva påverkansarbete och lyfta betydelsen av omvårdnad inom cancervården.

Föreningen är remissinstans som en sektion under Svensk sjuksköterskeförening. Det innebär att vi svarar på remiss på nationella vårdprogram inom programområde cancer, remisser från Socialdepartement med flera.

Styrelsen tycker

Kalendarium

Om föreningen

Sjuksköterskor i cancervård är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor med intresse för cancervård bildades 1988.

Om föreningen

Årets viktigaste budskap om vårdens viktigaste fråga!

Läs mer om och delta i kommunikationsinsats för god omvårdnad.

Mer om kommunikationsinsatsen
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"