Logotyp Sjuksköterskor i cancervård
Välkommen till Sjuksköterskor i cancervård

Välkomna på föreningens årsmöte 18 mars

Vi hälsar alla medlemmar välkomna på sjuksköterskor i cancervårds årsmöte 18 mars kl 9.05-10.00 i Växjö i samband med Onkologidagarna. Föredragningslista.

Vi vill ha in motioner senast 18 februari, skickas till sekreterare Anna-Karin Ax

Läs gärna vår:

 

____________________________________________________________________________

Planera in Onkologidagarna 2020

Onkologidagarna är i Växjö 17-19 mars 2020.

Anmälan dig före 31 januari för lägre avgift!

Workshop omvårdnad i nationella vårdprogram

Workshopen anordnas av Sjuksköterksor i cancervård, Svensk sjuksköterskeförening och Regionala cancercentrum i samverkan. Syftet med workshopen är att diskutera hur vi ska samverka för att evidensbaserad omvårdnad lyfts på ett likvärdigt sätt i alla nationella vårdprogram inom cancerområdet. 

Workshopen hålls i Sjuksköterskornas hus,Stockholm.

Är du med i en nationell vårdprogramgrupp och är intresserad av att delta i workshpen? Kontakta bodil.westman@sll.se före den 15 mars.

Anslag Tobias Stiftelsen

Vi tipsar om utlysning av anslag från Tobias Stiftelsen för forskning rörande sjuklighet och livskvalitet efter allogen stamcellstransplantation. Tobias Stiftelsen inbjuder ansökningar om medel till forskning som syftar till att öka kunskapen och möjligheten att behandla sjuklighet samt förbättra omvårdnad och livskvalitet efter allogen stamcellstransplantation. Devälkomnar ansökningar inom alla delar av detta område som spänner från till exempel forskning kring basala mekanismer bakom graft versus host disease till omvårdnads- och livskvalitetsforskning.

Se mer på deras hemsida http://www.tobiasstiftelsen.com/forskning-34390625

Välkomna till uppdragsutbildning i Hematologi våren 2020

Kursen, Hematologi 7,5 högskolepoäng, anordnas av Göteborgs Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus, Sektionen för hematologi och koagulation. Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete, direkt eller indirekt, möter patienter med benign eller malign blodsjukdom. Syftet med kursen är att ge en fördjupad och öka kompetensen för såväl sjuksköterskor och biomedicinska analytiker när det gäller diagnostik, behandling och vård av denna patientgrupp. Kursen bedrivs på halvfart under vecka 9 till och med vecka 20, dvs. med start vecka 9. Kursen är upplagd så att du går 2 dagar/vecka, varannan vecka. Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och avslutningsvis hemtentamen. Sista anmälningsdag är den 30/1 2020 För mer information se https://caresci.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning

https://caresci.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning

Utbildningsfilmer om cancer och levnadsvanor

Just nu håller vi på att spela in utbildningsfilmer om hälsofrämjande levnadsvanor. Filmerna ska bli utbildningsmaterial för vårdteamet i cancervården och hjälpa er att ge råd till patienter om fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak.Filmerna beräknas bli klara i början av nästa år. Här Malin Backman och i bakgrunden Anna-Karin Ax från styrelsen som spelar in film om fysisk aktivtet.

Styrelsen tycker

Vi vill bedriva påverkansarbete och lyfta betydelsen av omvårdnad inom cancervården.

Föreningen är remissinstans som en sektion under Svensk sjuksköterskeförening. Det innebär att vi svarar på remiss på nationella vårdprogram inom programområde cancer, remisser från Socialdepartement med flera.

Styrelsen tycker

Kalendarium

Om föreningen

Sjuksköterskor i cancervård är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor med intresse för cancervård bildades 1988.

Om föreningen

Årets viktigaste budskap om vårdens viktigaste fråga!

Läs mer om och delta i kommunikationsinsats för god omvårdnad.

Mer om kommunikationsinsatsen
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"