Logotyp Sjuksköterskor i cancervård
Välkommen till Sjuksköterskor i cancervård

Viktigt! Föreningens årsmöte är framflytat.

Vi återkommer med besked om när/hur föreningens årsmöte kommer att hållas.

INSTÄLLT Workshop omvårdnad i nationella vårdprogram

Workshopen anordnas av Sjuksköterskor i cancervård, Svensk sjuksköterskeförening och Regionala cancercentrum i samverkan. Syftet med workshopen är att diskutera hur vi ska samverka för att evidensbaserad omvårdnad lyfts på ett likvärdigt sätt i alla nationella vårdprogram inom cancerområdet. 

Workshopen hålls i Sjuksköterskornas hus,Stockholm. Vi återkommer med nytt datum.

Är du med i en nationell vårdprogramgrupp och är intresserad av att delta i workshpen? Kontakta bodil.westman@sll.se.

Årets hematologisjuksköterska

Nu är det dags att nominera din kollega för titeln Årets hematologisjuksköterska 2020.

Nationellt nätverk för hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS)

Utbildningsfilmer om cancer och levnadsvanor

Just nu håller vi på att spela in utbildningsfilmer om hälsofrämjande levnadsvanor. Filmerna ska bli utbildningsmaterial för vårdteamet i cancervården och hjälpa er att ge råd till patienter om fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak.Filmerna beräknas bli klara i början av nästa år. Här Malin Backman och i bakgrunden Anna-Karin Ax från styrelsen som spelar in film om fysisk aktivtet.

Styrelsen tycker

Vi vill bedriva påverkansarbete och lyfta betydelsen av omvårdnad inom cancervården.

Föreningen är remissinstans som en sektion under Svensk sjuksköterskeförening. Det innebär att vi svarar på remiss på nationella vårdprogram inom programområde cancer, remisser från Socialdepartement med flera.

Styrelsen tycker

Kalendarium

Om föreningen

Sjuksköterskor i cancervård är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor med intresse för cancervård bildades 1988.

Om föreningen

Årets viktigaste budskap om vårdens viktigaste fråga!

Läs mer om och delta i kommunikationsinsats för god omvårdnad.

Mer om kommunikationsinsatsen
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"