Logotyp Sjuksköterskor i cancervård
Välkommen till Sjuksköterskor i cancervård

Nationell kontaktsjuksköterskedag

Nationella kontaktsjuksköterskedagen anordnas i samverkan mellan Sjuksköterskor i cancervård och Regionala cancercentrum.

Nationell kontaktsjuksköterskedag
ss

Styrelsen tycker

Vi vill bedriva påverkans arbete och lyfta betydelsen av omvårdnad inom cancervården.

Föreningen är remissinstans som en sektion under Svensk sjuksköterskeförening. Det innebär att vi svarar på remiss på nationella vårdprogram inom programområde cancer, remisser från Socialdepartement med flera.

Styrelsen tycker

Nytt nummer ute nu

För dig som är medlem i sjuksköterskor i cancervård.

Tidigare nummer av Cancervården hittar du här

Kalendarium

Om föreningen

Sjuksköterskor i cancervård är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor med intresse för cancervård bildades 1988.

Om föreningen