Logotyp Sjuksköterskor i cancervård
Välkommen till Sjuksköterskor i cancervård

Bodil Westman prisats internationellt för sitt arbete för jämlikhet inom cancervården

Bodil Westman från styrelsen i föreningen har erhållit "European oncology nursing society (EONS) utmärkelse "the ECND Strengthening Equality in Healthcare Award 2020". Priset går till en sjusköterska som arbetar med att stärka jämlikheten i cancervården i Europa. Bodil är specialistsjuksköterska i onkologi och doktorand, hon arbetar på Regionalt cancer centrum i Stockholm. I sitt arbete har hon tagit fram information som riktar sig till personer med cancer som har nedsatt intellektuell funktionsnedsättning. Grattis och bra jobbat Bodil!

EUROPEAN CANCER NURSING DAY

Den 18 maj uppmärksammas sjuksköterskor i cancervård i Europa. Året tema är jämlikhet. Hjälp till att uppmärksamma detta i sociala medier. Sprid vad vi arbetar med i Sverige. Använd  #ECND20Go4Equality.

För mer info: https://www.cancernurse.eu/communication/europeancancernursingday2020.html

 

Utbildningsfilmer om cancer och levnadsvanor

Föreningen har tagit fram utbildningsfilmer om hälsofrämjande levnadsvanor. Filmerna är tänkta som inspirerande utbildningsmaterial för vårdteamet i cancervården. Filmerna tar upp vilka råd vi kan ge till patienter om fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak. 

Rökning och alkohol

Kost och träning

 Det kunskapsunderlag filmerna bygger på hittar du här

Det finns även informationsbroschyr till patienter som du hittar här

Viktigt! Föreningens årsmöte är framflyttat.

Vi återkommer med besked om när/hur föreningens årsmöte kommer att hållas.

INSTÄLLT Workshop omvårdnad i nationella vårdprogram

Workshopen anordnas av Sjuksköterskor i cancervård, Svensk sjuksköterskeförening och Regionala cancercentrum i samverkan. Syftet med workshopen är att diskutera hur vi ska samverka för att evidensbaserad omvårdnad lyfts på ett likvärdigt sätt i alla nationella vårdprogram inom cancerområdet. 

Workshopen hålls i Sjuksköterskornas hus,Stockholm. Vi återkommer med nytt datum.

Är du med i en nationell vårdprogramgrupp och är intresserad av att delta i workshpen? Kontakta bodil.westman@sll.se.

Årets hematologisjuksköterska

Nu är det dags att nominera din kollega för titeln Årets hematologisjuksköterska 2020.

Nationellt nätverk för hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS)

Styrelsen tycker

Vi vill bedriva påverkansarbete och lyfta betydelsen av omvårdnad inom cancervården.

Föreningen är remissinstans som en sektion under Svensk sjuksköterskeförening. Det innebär att vi svarar på remiss på nationella vårdprogram inom programområde cancer, remisser från Socialdepartement med flera.

Styrelsen tycker

Kalendarium

Om föreningen

Sjuksköterskor i cancervård är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor med intresse för cancervård bildades 1988.

Om föreningen

Årets viktigaste budskap om vårdens viktigaste fråga!

Läs mer om och delta i kommunikationsinsats för god omvårdnad.

Mer om kommunikationsinsatsen
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"