Logotyp Sjuksköterskor i cancervård
Välkommen till Sjuksköterskor i cancervård

Stipendier 2020

Anslag för stipendier 2020 finns ute nu.

Nytt för år 2020 är årets team

Välkomna att söka. Mer info hittar du här.

Planera in Onkologidagarna 2020

Onkologidagarna är i Växjö 17-19 mars 2020.

Vi kommer att uppdatera er när anmälan öppnar.

Nu kan du som är medlemi föreningen söka medlemsstipendium till Onkoloigdagarna.

Välkomna till uppdragsutbildning i Hematologi våren 2020

Kursen, Hematologi 7,5 högskolepoäng, anordnas av Göteborgs Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus, Sektionen för hematologi och koagulation. Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete, direkt eller indirekt, möter patienter med benign eller malign blodsjukdom. Syftet med kursen är att ge en fördjupad och öka kompetensen för såväl sjuksköterskor och biomedicinska analytiker när det gäller diagnostik, behandling och vård av denna patientgrupp. Kursen bedrivs på halvfart under vecka 9 till och med vecka 20, dvs. med start vecka 9. Kursen är upplagd så att du går 2 dagar/vecka, varannan vecka. Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och avslutningsvis hemtentamen. Sista anmälningsdag är den 30/1 2020 För mer information se https://caresci.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning

https://caresci.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning

Utbildningsfilmer om cancer och levnadsvanor

Just nu håller vi på att spela in utbildningsfilmer om hälsofrämjande levnadsvanor. Filmerna ska bli utbildningsmaterial för vårdteamet i cancervården och hjälpa er att ge råd till patienter om fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak.Filmerna beräknas bli klara i början av nästa år. Här Malin Backman och i bakgrunden Anna-Karin Ax från styrelsen som spelar in film om fysisk aktivtet.

Presentationer från Hemsis utbildningdagar

Presentationerna från Hemsis utbildningsdagar i Varberg 2019 finns nu i fliken nätverket - Hemsis

Personcentrerad blodcancervård

Vad händer när förbättringsmöjligheter i vård och omvårdnad undersöks som en innovativ utmaning och utifrån ett patientperspektiv? Blodcancerförbundet har i samarbete med vården i Sverige undersökt frågan och släpper i dagarna en unik rapport om personcentrerad blodcancervård i samband med ”blodcancermånaden” september. 

Rapporten hittar du här

Workshop Hälsosamma levnadsvanor

Sjuksköterskor i cancervård i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening bjuder in, kontaktsjuksköterskor, medarbetare vid Alkohollinjen och Sluta-Röka-linjerna till en workshop med syfte att dela erfarenheter av rådgivning till personer som har och/eller haft en cancersjukdom.

Workshopen är 13 november 12 - 16 på Sjuksköterskornas hus i Stockholm.                                        Mer information finns här

Anmälan till info@cancervard.se senast 18 oktober. Uppge namn, arbetsplats, e-post och ev matallergi. Begränsat antal platser, besked om plats lämnas senast 21 oktober.

Workshopen är kostnadsfri och du får eventuell resa betald, mer information efter anmälan.

European Cancer Nursing Day

LSharp, ordf EONS

 Den 18 maj gick startskottet för EONS arbete med patient- och personalsäkerhet. Dessa frågor kommer EONS att lyfta bland annat inom EU.Som grund för arbetet har ett manifest tagits fram med rekommendationer för olika delar av säkerhetsarbetet. Läs manifestet här.

NYHET: Nu finns manifestet även på                                                                                                     svenska

                                                                                     EONS Manifest för patient säkerhet

Kunskapsunderlag hälsofrämjande levnadsvanor

Cancerrehabilitering och återgång till livet- kontaktsjuksköterskans kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med personer i cancerbehandling och överlevare i cancervården.

Kunskapsunderlag Halsosamma levnadsvanor Cancer.pdf

Patientinformation hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer.

Patientinformation Hälsosamma levnadsvanor

Styrelsen tycker

Vi vill bedriva påverkansarbete och lyfta betydelsen av omvårdnad inom cancervården.

Föreningen är remissinstans som en sektion under Svensk sjuksköterskeförening. Det innebär att vi svarar på remiss på nationella vårdprogram inom programområde cancer, remisser från Socialdepartement med flera.

Styrelsen tycker

Kalendarium

Om föreningen

Sjuksköterskor i cancervård är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor med intresse för cancervård bildades 1988.

Om föreningen

Årets viktigaste budskap om vårdens viktigaste fråga!

Läs mer om och delta i kommunikationsinsats för god omvårdnad.

Mer om kommunikationsinsatsen
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"