Logotyp Sjuksköterskor i cancervård
Välkommen till Sjuksköterskor i cancervård

Webbföreläsningar i onkologi

Inspirerande e-föreläsningar finns att se på European School of Oncology.

De är gratis och framförs av forskare och kliniker från olika professioner.

Klicka här för att komma till EOS hemsida

European Cancer Nursing Day

LSharp, ordf EONS

 Den 18 maj gick startskottet för EONS arbete med patient- och personalsäkerhet. Dessa frågor kommer EONS att lyfta bland annat inom EU.Som grund för arbetet har ett manifest tagits fram med rekommendationer för olika delar av säkerhetsarbetet. Läs manifestet här.

Nationell utbildningsdag i cancerrelaterat illamående

9 okt Göteborg

Här hittar du programmet

Anmälan gör du här

Kunskapsunderlag hälsofrämjande levnadsvanor

Cancerrehabilitering och återgång till livet- kontaktsjuksköterskans kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med personer i cancerbehandling och överlevare i cancervården.

Levnadsvanor-Cancer-för teamet.pdf

Patientinformation hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer.

Levnadsvanor cancer pat.pdf

Styrelsen tycker

Vi vill bedriva påverkansarbete och lyfta betydelsen av omvårdnad inom cancervården.

Föreningen är remissinstans som en sektion under Svensk sjuksköterskeförening. Det innebär att vi svarar på remiss på nationella vårdprogram inom programområde cancer, remisser från Socialdepartement med flera.

Styrelsen tycker

Kalendarium

Om föreningen

Sjuksköterskor i cancervård är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor med intresse för cancervård bildades 1988.

Om föreningen

Årets viktigaste budskap om vårdens viktigaste fråga!

Läs mer om och delta i kommunikationsinsats för god omvårdnad.

Mer om kommunikationsinsatsen
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"