Logotyp Sjuksköterskor i cancervård
Välkommen till Sjuksköterskor i cancervård

Årsmöte 19 nov 2020

Hej alla medlemmar i nätverket!

Ni är välkomna på årsmöte19 nov kl 9.30-10.30. Plats Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm (begränsat antal pga COVID-19). Deltagande kommer även att kunna ske online. Anmälan sker via mail till Anna-Karin Ax, anna-karin.ax@liu.se  Skriv årsmöte i ämnesfältet och om du tänker närvara på plats eller online. Du som deltar online får inloggninsuppgifter efter anmälan. Anmälan sker senast 12 nov. Föredragningslista, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och strategiplan hittar du här.

 

Utbildning om immunterapi vid cancerbehandling 19 november

Utbildningen om immunoterapi hålls i ansutning till vårt årsmöte 19 nov. 

För mera info läs inbjudan här

Redaktionsmedlem sökes!

Efter många års arbete i redaktionen väljer nu två medlemmar att lämna sina uppdrag inför hösten. Därför söker vi nu nya medarbetare.

Redaktionen för Tidningen Cancervården består av fyra till fem medlemmar varav en är chefredaktör. Hela redaktionen arbetar på uppdrag av Sjuksköterskor i Cancervårds styrelse och representerar föreningen.

Uppdrag Redaktionen

  • Tillsammans planera teman och tidningen. Föreslå skribenter.
  • Skriva texter vid behov.
  • Vara kontaktperson för skribenter. Se till att få in texter i tid. Ansvara för att bilder till tex by-line finns.
  • Korrektur läsa inskickad text innan den skickas till Redaktören.
  • Ombesörja att Redaktören får texterna i tid.
  • Korrekturläsa tidningen inför tryck.

Om du är intresserad eller vill höra mer om uppdraget så kontakta vår redaktör Ulrika Persson på telefon 072-3118616 eller mail: cancervarden@gmail.com

EONS13 at ESMO Virtual Congress 2020                                         

– a groundbreaking virtual cancer nursing conference

EONS13 kommer genomföras som virtual conference
12.30 till 17.30  19 - 21 september.

Mer information och länk till registrering finns här

Årsmöte 2020

Föreningens årsmöte är framflyttat pga corna pandemin.Vi återkommer i början av september med besked om näroch hur föreningens årsmöte kommer att hållas.

Bodil Westman prisats internationellt för sitt arbete för jämlikhet inom cancervården

Bodil Westman från styrelsen i föreningen har erhållit "European oncology nursing society (EONS) utmärkelse "the ECND Strengthening Equality in Healthcare Award 2020". Priset går till en sjusköterska som arbetar med att stärka jämlikheten i cancervården i Europa. Bodil är specialistsjuksköterska i onkologi och doktorand, hon arbetar på Regionalt cancer centrum i Stockholm. I sitt arbete har hon tagit fram information som riktar sig till personer med cancer som har nedsatt intellektuell funktionsnedsättning. Grattis och bra jobbat Bodil!

Utbildningsfilmer om cancer och levnadsvanor

Föreningen har tagit fram utbildningsfilmer om hälsofrämjande levnadsvanor. Filmerna är tänkta som inspirerande utbildningsmaterial för vårdteamet i cancervården. Filmerna tar upp vilka råd vi kan ge till patienter om fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak. 

Rökning och alkohol

Kost och träning

 Det kunskapsunderlag filmerna bygger på hittar du här

Det finns även informationsbroschyr till patienter som du hittar här

Styrelsen tycker

Vi vill bedriva påverkansarbete och lyfta betydelsen av omvårdnad inom cancervården.

Föreningen är remissinstans som en sektion under Svensk sjuksköterskeförening. Det innebär att vi svarar på remiss på nationella vårdprogram inom programområde cancer, remisser från Socialdepartement med flera.

Styrelsen tycker

Kalendarium

Om föreningen

Sjuksköterskor i cancervård är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor med intresse för cancervård bildades 1988.

Om föreningen

Årets viktigaste budskap om vårdens viktigaste fråga!

Läs mer om och delta i kommunikationsinsats för god omvårdnad.

Mer om kommunikationsinsatsen
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"