STIPENDIUM

SFPO har inrättat stipendier för att bidra till forskning, utveckling och fördjupade kunskaper inom palliativ omvårdnad.

  

 

 

Stipendierna kan sökas av medlem i föreningen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad och utdelas till en eller flera sjuksköterskor. Utdelning av stipendierna sker vid SFPO:s utbildningsdagar. Stipendiat/-er förväntas personligen motta tilldelat stipendium under utbildningsdagen.

Stipendiat skall inkomma med rapport om utfall/resultat senast två månader efter avslutat projekt. Rapporten kan komma att användas i andra sammanhang med syfte att sprida kunskap.

Ansökan om stipendium sker med hjälp av blankett länkad till respektive stipendium i listan ovan, kan även rekvireras hos:

Ann-Marie Bergström
Seriegatan 21
282 32 Tyringe
Epost:
ann-mari.bergstrom@skane.se

 

Ansökan ställs till

Styrelsen för SFPO
c/o Ann-Marie Bergström

adress se ovan

Sista ansökningstid finns på respektive stipendiepresentation

Beslut fattas av styrelsen för SFPO i samråd med representanter från forskande sjuksköterskor.

Välkommen med din ansökan!