natur

Kontakta oss

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om du har några frågor

Ordförande
Christine Karlsson
Epost: christine.a.karlsson@skane.se


Vice ordförande och kongressansvarig
Maria Olsson
Epost: maria.olsson@regionkalmar.se

 

Kassör
Maria Mjörnberg
Epost: maria.mjornberg@gmail.com

Vice kassör
Eva Åstradsson
Epost: eva.astradsson@regionostergotland.se

 

Sekreterare
Ann-Marie Bergström
Seriegatan 21 
282 32 Tyringe 
Epost: ann-mari.bergstrom@skane.se

 

Medlemsansvarig
Hanna Österholm
Rådmanby Hamnväg 36
761 94 Norrtälje
Epost:  hanna.ljungros@gmail.com

 

Kontaktperson för forskande sjuksköterskor inom palliativomvårdnad
Jane Österlind
Epost: jane.osterlind@esh.se

 

Ingela Beck
Epost: Ingela.beck@hkr.se

  

Webansvarig
Maria Nyh
Epost: maria.nyh@telia.com

 

Remissansvar
Christina "Titti" Melin-Johansson
Epost: christina.melin-johansson@esh.se

Suppleanter

Kontaktperson SSF
Anette Duarte
Epost: anette.duarte@skane.se

Ansvarig Nyhetsbrev
Lotta Pham
Epost: lotta.pham@hh.se