Blomma

Hur blir jag medlem i SFPO?

Du kan betala ditt medlemskap med Swish. Medlemsavgifter i SFPO - Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad Sjuksköterskor 200 kr per år Sjuksköterskestuderande, grundnivå och pensionärer 50 kr per år

För att du skall kunna ta del av våra utskick samt Palliativ tidskrift via NRPV behöver vi din fullständiga adress samt e-postadress.

Meddela medlemsansvarig vid adressändring

Medlemsavgiften ska vara betald inom första kvartalet årligen för obrutet medlemskap.

Betalning med Swish:

Swishnummer:   1236717821  skriv din mailadress i kommnetarsfältet

Ditt namn kommer automatiskt med betalningen men observera att du har 50 tecken att skriva in mailadress i kommentarsfältet, skriv även bostadsadress om du får plats!

OBS! Om du inte får plats med ovan nämnda uppgifter måste du skicka kompletterande uppgifter ihop med ditt namn till medlemsansvarig på mailadress:

 

hanna.ljungros@gmail.com
 

Om du inte väljer Swish för din betalning till medlemskap i SFPO kan du välja bankgiro enligt följande:

Avgiften sätts in på föreningens bankgiro 0317-5874 (den första 0:an i bankgironumret är en utfyllnadssiffra och kan tas bort vid exempelvis internetbetalning, det blir då i stället 317-5874), om inte fullständiga adressuppgifter får plats, meddela dessa till Hanna Österholm, hanna.ljungros@gmail.com

Skriv namn, adress, telefon, e-postadress samt arbetsplats