Deltagare Hässleholm

Bli medlem i SFPO

MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP

Medlemskap i SFPO - Sjuksköterskor För Palliativ Omvårdnad kostar 200 kr per år och erbjuder möjlighet att:

  • delta i föreningens konferenser och temadagar till subventionerat pris
  • delta i Nationell konferens för palliativ vård till subventionerat pris
  • delta i EAPC konferens till subventionerat pris
  • söka ett stipendium för forskning/studiebesök eller deltagande i kongress inom palliativ vård
  • utse eller utses som årets palliativa omvårdnadssjuksköterska (se separat information)
  • ansöka om Diplomering till Palliativ omvårdnadssjuksköterska (se separat information) diplomerad inom palliativ omvårdnad
  • få nyhetsbrev ett par gånger per år
  • få Palliativ Vård- Tidskrift för palliativ vård i Sverige via NRPV

 

För att kunna få del av våra utskick samt Palliativ tidskrift behöver vi din fullständiga adress samt e-postadress. Meddela även medlemsansvarig om adressändring. 

Medlemsansvarig: Hanna Österholm 

hanna.ljungros@gmail.com