Natur

Om SFPO

Välkommen till SFPO sjuksköterskor för palliativ omvårdnad!

SJUKSKÖTERSKOR FÖR PALLIATIV OMVÅRDNAD är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening och del av Nationella Rådet för Palliativ Vård.

SFPO vill verka för att förbättra den palliativa vården för patienter utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter.

Alla sjuksköterskor oavsett arbetsplats eller inriktning med intresse för palliativ omvårdnad är välkomna som medlemmar i föreningen.

Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård gick i mars 2013 samman med SFPO och ligger nu under SFPO.

 

MÅLSÄTTNING FÖR SFPO

Att tydliggöra sjuksköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att:

  • verka utifrån WHO:s definition för palliativ vård 2002
  • vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • sprida forskningsresultat
  • stimulera till utvecklingsarbete
  • främja samarbete med andra riksföreningar och internationella organisationer.

 

Dö - Bra

Vid utbildningsdagarna i Stockholm i september presenterades Döbra-kortleken vid en workshop som leddes av Ida Goliath, sjuksköterska med dr, Karolinska institutet och Therese Johansson MSc, doktorand, forskning med inriktning på kortens användning inom äldreomsorgen. DöBra-kortleken ingår i ett forskningsprogram med målet att lyfta frågor kring döden ur ett folkhälsoperspektiv och att stimulera och underlätta samtal om behov och önskemål i livet slut.